Pojištění

Flexibilní životní pojištění

Výrazem životní pojištění se souhrnně označuje pojištění úrazové, zdravotní, na dožití, pro případ smrti a případně další druhy spojené určitým přímým způsobem s životem klienta. V užším slova smyslu pak životní pojištění označuje právě pojištění pro případ smrti nebo dožití nějakého věku. Flexibilní životní pojištění umožňuje zcela individuální nastavení všech parametrů pojistky. Je možné ho sjednávat pro více osob (např. celou rodinu) a pro všechny typy rizik (nemoc, úraz, invalidita, smrt, dožití).

Cestovní pojištění

Pojištění osob při cestách do zahraničí. Zpravidla spojuje životní pojištění a ochranu majetku, případně právní ochranu.

Pojištění občanské odpovědnosti

Toto pojištění kryje rizika spojená s běžným životem a škodami způsobenými klientem jiným subjektům. Typická rizika krytá pojištěním občanské odpovědnosti jsou například různá poškození cizí věci, ať už díky nedbalosti, nebo vlivu náhody. Tzv. pojistka na blbost :)

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti chrání poskytovatele odborných činností a jejich klienty před případnými, byť neúmyslnými chybami nebo selháním. Pojištění je určeno pro odborné profese (lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, likvidátory, architekty, projektanty a další).

Pojištění odpovědnosti při podnikání

Pojištění odpovědnosti při podnikání je nezbytnou součástí pojistné ochrany firem. Zabraňuje nepříjemným (a v krajních případech až likvidačním) dopadům vzniklým v důsledku podnikatelské činnosti. Toto pojištění kryje různá rizika: od výrobních vad přes ublížení na zdraví (zaměstnancům) až po např. náklady právního zastoupení.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je typem pojištění motorového vozidla, které kryje škody způsobené např. na automobilu vlastním zaviněním.

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem motorového vozidla nebo téže zkráceně povinné ručení je zákonným pojištěním chránícím především účastníky silničního provozu, jejichž majetek je ohrožen v důsledku dopravních nehod. Může se jednat jak o řidiče, tak také o majitele dopravních infrastruktur.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti v důsledku různých havárií nebo živelních pohrom. Jako součást pojištění mohou být kryty jak samotné součásti domácnosti (např. podlahy), tak soubory movitých věcí (elektronika).

Pojištění nemovitého majetku

Pojištění nemovitostí kryje především rizika spojená s přírodními živly. Sjednávat je lze jak pro rodinné, tak pro firemní nemovitosti.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany se často sjednává jako doplňkové pojištění k cestovnímu, havarijnímu nebo podnikatelskému pojištění. V důsledku pojistných událostí vznikají často náklady na právní zastoupení klientů – právě tyto jsou z pojištění právní ochrany hrazeny.

 

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení